English District Collectorate, Thane
 

Back 

 
 
 

 
 

शहापुर तालुक्यातील गाव निहाय शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश

 
 

अ.क्र.

गावाचे नाव

सर्व्हे क्रमांक

कब्जेदाराचे नाव

1

आटगांव

283

भारत पेट्रिलियम

2

आटगांव

283

दूरसंचार निगम

3

गोठेघर

45

कृषी उत्पन बाजार समिती

4

खर्डी

267/अ

रामचंद्र अहेर

5

खर्डी

267/अ/2

राजारम शाहू पंडीत

6

खर्डी

278

निवृत्ती राऊत

7

खर्डी

गावठाण अ/1/3

कांतिलाल शहा

8

खर्डी

गावठाण

दूरसंचार निगम

9

खर्डी

गावठाण

आरोग्य विभाग

10

खर्डी

गावठाण अ/1/2

स्टेट ट्रान्सपोर्ट कं.

11

खर्डी

गावठाण

महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ

12

खर्डी

गावठाण

महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ

13

खर्डी

गावठाण

एस. टी. महामंडळ

14

खातिवली

223

दूरसंचार विभाग

15

लेनाड बु.

गावठाण

शासकीय आश्रमशाळा

16

वासिंद

130/अ

नव उत्कर्ष को. सोसायटी

17

शहापुर

156

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

18

शेणवे

148

कार्यकारी अभियंता कल्याण ग्रा.

19

शेणवे

148

महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ

20

शेणवे

148

विभागीय अभियंता दूरसंचार

 
 

 

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the Collector Office.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.