English District Collectorate, Thane
 

Back 

 
 
 

 
 

Village wise Grant of Government Land orders in Ambarnath Tahsil

 
 

Sr.No.

Name of Village

Sr. No./H.No.

Name of Holder

Sr.No.

Name of Village

Sr. No./H.No.

 Name of Holder

1

Ambernath

166. P.

Madhusudar Ramchandra Patvardhan

2

Ambernath

D. D. Sceam 15 Plot no. 33

  Mesadist Churc, Ambernath

3

Ambernath

166. P

Ambernath Sahkari Samuhik Shetaki Soc.

4

Ambeshiv Bru.

31/2/1

  Bhiva Dhondu Agivale

5

Ambeshiv Bru.

31/2/2

Maruti Dharma Mukane

6

Ambeshiv Bru.

31/2/1

  Bhiva Dhondu Agivale

7

Ambeshiv Bru.

31/2/2

Gajanan Shankar Gharat

8

Ambeshiv Bru.

31/2/2

  Narayan Dharma Mukane

9

Ambeshiv Bru.

31/2/2

Lakshman Kanu Mukane

10

Ambeshiv Bru.

31/2/2

  Kusha Hadkya Mukane

11

Ambeshiv Bru.

31/2/2

Dattu Tukaram Borade

12

Ambeshiv Bru.

31/2/2

  Gurunath Shantaram Khandagale

13

Ambeshiv Bru.

31/2/2

Balu Bhau Kadav

14

Badlapur

257/अ/10

  Bhau Ragho Utekar

15

Badlapur

257/A/2

Dagdu Dama Patil

16

Badlapur

257/ A /3

  Dhau Govind Thange

17

Badlapur

257/ A /4

Dunda Jaitu Raut

18

Badlapur

257/ A /5

  Balu Kalu Ambole

19

Badlapur

257/ A /6

Mahadu Nathu Mali

20

Badlapur

257/ A /7

  Shivram Ganpat Erekar

21

Badlapur

257/ A /8

Maruti Ganpat Bhopi

22

Badlapur

257/ A /9

  Chandu Ravaji Chature

23

Badlapur

257/ A /10

Dama Mukund Thanga

24

Badlapur

257/ A /11

  Janabai Taukaram Pawar

25

Badlapur

257/ A /12

Baliram Mahadev Mahajan

26

Badlapur

257/ A /13

  Anat Dharma Katkari

27

Badlapur

257/ A /14

Rama Halya Katkari and other

28

Badlapur

257/ A /15

  Valku Kusha Katkari

29

Badlapur

257/ A /16

Sitaram Posu Katkari

30

Badlapur

257/ A /17

  Vilya Kalya Katkari

31

Badlapur

257/ A /18

Bhima Lathya Katkari

32

Badlapur

257/ A /19

  Kalya Vikram Katkari

33

Badlapur

257/ A /20

Ravaji Hashya Katkari

34

Badlapur

257/ A /21

  Sakrya Laxman Katkari

35

Badlapur

257/ A /23

Govind Balu Katkari

36

Badlapur

257/ A /24

  Ziprubai Anya Katkari

37

Badlapur

257/ A /25

Navali bai Sonya Katkari

38

Badlapur

257/ A /26

  Alu Halya Katkari

39

Badlapur

257/ A /27

Arjun Hashya Katkari

40

Badlapur

257/ A /28

  Nathu Bhiva Katkari

41

Badlapur

257/ A /29

Vaman Panglu Naik

42

Badlapur

257/ A /30

  Rama Deu Shirose

43

Badlapur

257/ A /31

Vasant Atmaram Tare

44

Badlapur

257/ A /32

  Dunda Moru Shinde

45

Badlapur

257/ A /35

Zipru Dhondu Shinde

46

Badlapur

257/ A /34

  Shankar Bhiva Katkari

47

Badlapur

257/ A /पै.

Chintaman Hari Kumbhar

48

Badlapur

257/ A /36

  Laxman Daji Kumbhar

49

Badlapur

257/ A /39

Chintaman Hari Kumbhar

50

Badlapur

257/ A /38

  Narayan Bhikoba Hajare

51

Badlapur

257/ A /41

Shankar Punaji Katkari

52

Badlapur

257/अ/40

  Kundlik Appa More

53

Badlapur

257/ A /43

Reserv Sankrutik Kamasathi

54

Badlapur

257/ A /42

  विठ्ठल बाबुराव आलीगावकर

55

Badlapur

257/ A /35

Shankar Bhiva Katkari

56

Badlapur

257/ A /44

  Reserv Sankrutik Kamasathi

57

Belavali

74

Krida Sankulan Samiti

58

Chon

185/3

  Kalu Bhiva Katkari

59

Chon

185/4

Bhikabai shankar katkari

60

Chon

185/7

  Sonya Shanker katkari

61

Chon

185/8

Kanya Thaka Katkari

62

Chon

185/9

  Manglya Ragho Katkari

63

Chon

185/11

Valkya Navshya Katkari

64

Chon

185/12

  Narayan Babu Aghan

65

Chon

185/14

Mathurabai Vithya Pawar

66

Chon

185/15

  Ambo Bhiva Katkari

67

Chon

185/18

Radhabai Kanu Hindola

68

Chon

185/19

  Baka Janu Katwar

69

Chon

185/20

Jankya Dunda Katkari

70

Chon

185/23

  Deu Appa Aghan

71

Chon

185/26

Kakibai Bhika Mengal

72

Chon

185/30

  Dunda Lakhu Katkari

73

Chon

185/31

Yashwant Pango Thorat

74

Chon

185/32

  Valku Navasu Pavar

75

Chon

185/33

Babu Dunda Katkari

76

Chon

185/34

  Mangesh Posha Agivala

77

Chon

185/35

Baban Navshya Katkari

78

Chon

185/36

  Shimgya Dadu Katkari

79

Chon

185/38

Mathurabai Jankya Katkari

80

Chon

185/39

  Bhimabai Pandu Aghan

81

Chon

185/40

Waman Mukund Dhangar

82

Chon

185/46

  Mangal Mahadu Gaikwad

 

83

Chon

185/47

Laxman Pandu Aghan

84

Chon

185/41

  Parvati Undru Gaikwad

 

85

Chon

185/37

Bhiva Lakhu Pawar

86

Chon

185/36

  Shimgya Dadu Katkari

 

87

Chon

185/29

Anya Jaitu Khodka

88

Chon

185/28

  Govind Mangla Ughada

 

89

Chon

185/27

Shankar Alo Bangar

90

Chon

185/24

  Damu Kamlu Kavathe

 

91

Chon

185/23

Deu Appa Aghan

92

Chon

185/22

  Valku Soma Aghan

 

93

Chon

185/21

Rakhmabai Govind Khodka

94

Chon

185/19

  Janu Bhika Katwar

 

95

Chon

185/14

Gangaram Raja Katkari

96

Chon

185/15

  Sukar Raja Katkari

 

97

Chon

185/पै.

Lakhya Ragho Katkari

98

Chon

185/पै.

  Pandu Savlya More

 

99

Chon

185/पै.

Shimgya Dadu Katkari

100

Chon

185/पै.

  Dattu Bahiru Gaikwad

 

101

Chon

185/पै.

Ramdas Govind Shipai

102

Chon

185/पै.

  Mahadu Lakaku Bhoir

 

103

Chon

185/पै.

Nago Alo Bangar

104

Dahivali

8/अ/8

  Shiva Chandrya Divekar

 

105

Dahivali

34/7

Shiva Chandrya Divekar

106

Dahivali

34/8

  Shiva Chandrya Divekar

107

Dahivali

9

Shiva Chandrya Divekar

108

Devloli

43

  Kalya Shalik Katkari

109

Devloli

58/A/2

Chintaman Anna Vishe

110

Eranjad

77/1A व इतर

  Ulhas Sah. Khandakari Shetaki Soc.,

111

Kansai

D. D. Sceam 15 Plot No. 99 and 100

Anugrah Sahakari Soc.

112

Kansai

D. D. Sceam 15 Plot No. 98

  Ganesh Ashish Co. Op. Ho. Soc

113

Kansai

D. D. Sceam 15

Maharashtra Industrial Development Corporation

114

Kansai

D. D. Sceam 15

  Development Department

115

Kansai

D. D. Sceam 15

The Ulhas Vhali Project

116

Kansai

D. D. Sceam 15

  The Secretory Education Society

117

Karand

92/A/1

Jitendrakumar Marmadashanker Pandya

118

Karand

92/A/2

  Pandurand Gatlu Gaikwad

119

Karand

92/A/6

Jitendrakumar Marmadashanker Pandya

120

Karand

92/A/3

  Krishna Kashinath Shinde

121

Karand

92/A/5

Jitendrakumar Marmadashanker Pandya

122

Karand

92/A/4

  Jitendrakumar Marmadashanker Pandya

123

Ko. Khuntavali

206/127 D. D. Sceam 15

School Board, Thane,

124

Ko. Khuntavali

206/133

  Basappa Chalvadi

D. D. Sceam 15

 

125

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Suryoday Co. Op Ho. Soc

126

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  P. S. Nalvade

127

Ko. Khuntavali

210/15

Ambernath Nagarparishad

128

Ko. Khuntavali

206/101

  District Suprident Of Police

D. D. Sceam 15

D. D. Sceam 15

 

129

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Panchayat Samiti, Ullhasnagar

130

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Ayyapa Mishion

131

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Mesadist Churc, Ambernath

132

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Catholic Church, Ambernath

133

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Housing Board, Ambernath

134

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  District Suprident Of Police, Ko. Khuntvali

135

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Shrihari Purushotam Paranjpe

136

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  L. C. Jathar

137

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Rajaram Vaman Jathar

138

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dattadray Patvardhan

139

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Ramdas Trimbak Naik

140

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dr. Chandrakant Kushnrao

141

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Paranjpe Marketing Soc.

142

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dollibai Aarandsar Erani

143

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Mrs. Meri Martin

144

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Mohanlal Shivnath Rathi

145

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Motiram Ganpat Dalal

146

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Ramnivas Babhulmal Marda

147

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Madanlal Shivram Rathi

148

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Mohanlal Shivnath Rathi

149

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Shivram Ramnarayan Rathi

150

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Hamsa Mahmad Kuti

151

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Central Railway

152

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Development Department

153

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Shantabai or Kashrabai Mahadev Chunde

154

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  K. T. Steel Co

155

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Boraks Moraraji Co

156

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Boracks Moraraji Co. ltd

157

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Dharmji Morarji Co

158

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Vimco Ltd.

159

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Development Department

160

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Vimco Ltd. Co

161

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Rastyakade Nagapalika Ambernath

162

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Vimukt Samaj Co. Op. Hou. Soc

163

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Chischan Simentri karita

164

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Exquitive Engineer Public health works, division panvel.

165

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Primary School

166

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Upniyantrak Nagari Sarakshak Samiti, Thane

167

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Dursanchar Kendra Telephone divisions, Kalyan

168

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dursanchar Kendra Telephone divisions, Kalyan

169

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

The Education Society (Mahatma Gandhi High School)

170

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dinkar Gopal Patankar

171

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Suryoday Co. Op Ho. Soc

172

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Vimco Ltd.

173

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Vimco Ltd.

174

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Vimco Ltd.

175

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Vimco Ltd.

176

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dharmji Morarji Co

177

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Dharmji Morarji Co

178

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dharmji Morarji Co

179

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

Dharmji Morarji Co

180

Ko. Khuntavali

D. D. Sceam 15

  Dharmji Morarji Co

181

Kudsavare

31/9

Pralhad Gopal Kopar

182

Kudsavare

31/9 P A

  Jaywant Baburao Katare

183

Kudsavare

31/2

Anil Nilkanth Shirsagar

184

Kudsavare

86

  Vasant Anatrao Gore

185

Kudsavare

31/2

Shalini Chunilala Sheth

186

Kudsavare

31/6

  Tukaram Mahadev Pawar

187

Kudsavare

42978

Vijay Shyamrao Padake

188

Kudsavare

42947

  Pramila Dyanand Mantri

189

Kulgaon

42 P.

Adarsh Vidya Prasarak Santha

190

Kulgaon

33/2/2

  Narayan Ramchandra Mandake

191

Kulgaon

150 A

Karnatak Vaibhav Co. Op. Ho. Soc

192

Kulgaon

42 P.

  Mahila Mandal, Kulgaon

193

Kulgaon

36/4

Gramsevak Corter, Kulgaon

194

Kulgaon

39

  Sumati Anant Gole

195

Kulgaon

120 And 103

Rajya Rakhiv Police Dal

196

Kulgaon

120 And 103

  Rajya Rakhiv Police Dal

197

Kulgaon

42/1

Mumbai Grugnirman shetravikas, Mandal

198

Morivali

D. D. Sceam 15

  Modern Education Society, Morivali

199

Morivali

76/3

Shetkari Project Officer, Karjat, Morivali

200

Morivali

D. D. Sceam 15

  Modern education soc

201

Morivali

D. D. Sceam 15

Pamp House, Panvel

202

Rahatoli

46/2, 46/3

  Beru Matimand Pratithan

203

Rahatoli

45/5/1

Valku Rama Salvi

204

Rahatoli

45/5/2

  Yashwant Govind Gulekar

205

Rahatoli

45/5/3

Laxman Pandu Jagtap

206

Rahatoli

45/5/4

  Harichandra Pandu Wagh

207

Rahatoli

45/5/5

Bhurya Shravnya Wagh

208

Rahatoli

45/5/6

  Shankar Devlya Wagh

209

Rahatoli

45/5/7

Lakha Dharma Katkari

210

Rahatoli

45/5/8

  Kana Madhu Katkari

211

Sagaon

42882

Yamunabai Dhau Hambir

212

Savare

42

  Narayan Shankar Bhoir

213

Sonavale

43/6/A

Harichandra Sakharam Valkoli

214

Sonavale

43/6/ब

  Ambo Dharma Hola

215

Sonavale

45/5

Tuka Jaitu Kurhada

216

Sonavale

54/4

  Sakrya Alo Kurhada

217

Sonavale

54/3

Sukrya Alok Kurhada

218

Sonivali

57+58

  Maharashtra Rajya Vidyut Mandal

219

Sonivali

57+58

Kulgaon Badlapur Nagarpalika

220

Tan

10/K

  Ashok Bohonal Goklani

221

Umbroli (Chon)

38/B/1

Deu Hari Katkari

222

Umbroli (Chon)

38/B/2

  Laxman Sitaram Katkari

223

Umbroli (Chon)

38/B/3

Shevantabai Arjun Mirkute

224

Umbroli (Chon)

38/B/4

  Kundalik Shravan Karkari

225

Umbroli (Chon)

38/B/5

Anandibai Govind Katkari

226

Umbroli (Chon)

38/B/6

  Shanker Kashinath Shipai

227

Umbroli (Chon)

38/B/7

Jankabai Damu Bhalerao

228

Vadavali

डी. डी. स्कीम 15

  Backward Ko. op. ho. so.,

229

Vadavali

D. D. Sceam 15

Rahul Co.Op. Ho. So.

230

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Yogayog Co. Op. Ho. Soc

231

Vadavali

D. D. Sceam 15

Ratnprabha CO. Op. Ho. So., Wadvali

232

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Punarjivan Co. Op. Ho. So. Wadavali

233

Vadavali

D. D. Sceam 15

Holar Samaj Co. Op. Ho. Soc. Wadavali

234

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Ramkrishnanagar Co. Op. Ho. Soc. Wadavli

235

Vadavali

D. D. Sceam 15

Samajseva Co. Op. Ho. Soc. Wadvali

236

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Vitthal-Rukmai Co. Op. Ho. Soc. Wadvali

237

Vadavali

D. D. Sceam 15

Ex-Serviceman Co. Op. Ho. So. Wadavali

238

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Prapanch Co.Op. Ho. So., Wadvali

239

Vadavali

D. D. Sceam 15

Sulabh Co. Op. Ho. Soc., Wadavali

240

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Vivekanand Co. Op. Ho. Soc., Wadvali

241

Vadavali

D. D. Sceam 15

Vadavali Vibhag Co. Op. Ho. Soc.Wadavali

242

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Balbhim Co. Op. Ho. Soc

243

Vadavali

D. D. Sceam 15

Utkarsh Co. Op. Ho. Soc. Wadavali

244

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Sanghmitra Co. Op. Ho. Soc., Wadavli

245

Vadavali

D. D. Sceam 15

Mangalmurti Co. Op. Ho. Soc

246

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Vishakha Co. Op. Ho. Soc

247

Vadavali

D. D. Sceam 15

Buddhaghosh Co. Op. Ho. Soc

248

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Sudershan Co. Op. Ho. Soc

249

Vadavali

D. D. Sceam 15

Yashvant Co. Op. Ho. Soc

250

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Dashnam Gosavi. Co. OP. Ho. Soc

251

Vadavali

D. D. Sceam 15

Tantranirdeshak Co. Op. Ho. Soc

252

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Sadanand Co. Op. Ho. Soc

253

Vadavali

D. D. Sceam 15

Uday Co. Op. Ho. Soc

254

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Vishakha Co. Op. Ho. Soc

255

Vadavali

D. D. Sceam 15

Vivekanand Co. Op. Ho. Soc., Wadvali

256

Vadavali

D. D. Sceam 15

  Sudershan Co. Op. Ho. Soc

257

Wangani

134 P.

Atmaram Hari Shelar

258

Wangani

134 P.

  Dashrath Valku Shelar

259

Wangani

134 P.

Hirachand Devichand Shaha

260

Wangani

134 P.

  Harishchandra Gopal Shelar

261

Wangani

134 P.

Hisamuddun Babmiya Bubere, Vangani

262

Wangani

134 P.

  Bapu Gopal Shelar, Vangani

263

Wangani

134 P.

Pujalal Javarchand Shaha, Vangani

264

Wangani

131

  P A Kediya

265

Wangani

131

Durga Janardan Patole

266

Wangani

131

  Jyoti Dilip Helekar

267

Wangani

131

B P Talathi

268

Wangani

131

  Prabhavati Tushar Pawar

269

Yeve

15/2/A

Hanuman Balu Thombara

270

Yeve

15/2/B

  Dattu Ragho Bhasma

271

Yeve

15/2/K

Mahadu Vithu Barora

272

Yeve

15/2/D

  Balu Ravaji Vara

273

Yeve

15/2/F

Yesha Jaitu Wagh

274

Yeve

37/6

  Chandrkant Dunda Khapre

275

Yeve

15/2/I

Kamli Kalu Hola

276

Yeve

15/2/H

  Goma Kanhu Bhopi

277

Yeve

15/2/G

Baymabai Keshav Wagh

278

Yeve

37/7

  Kamlya Mahadu Khodka

279

Yeve

40/1

Mahadu Halya Gaikwad

280

Yeve

53/1/A

  Mahadu Bhiva Wagh

281

Yeve

53/1/B

Mahadu Babu Shelke

282

Yeve

53/1/K

  Chimtaman Ambo Dohale

283

Yeve

53/1/D

DashrathVithal Bangar

284

Yeve

53/1/E

  Shriram krishna Kathore

285

Yeve

53/1/F

Savitri Chandar Mukane

286

Yeve

53/1/H

  Raghunath Govind Wagh

287

Yeve

54/1/A

Nanu Dharma Rasal

288

Yeve

54/1/B

  Motiram Laxaman Somase

289

Yeve

54/1/K

Ladku Bapu Konde

290

Yeve

53/1/D

  Dashrath Bhika Katkari

291

Yeve

54/1/E

Mangubai Damu Kavate

292

Yeve

53/1/F

  Krishna Dharma Wagh

293

Yeve

54/1/G

Janu Krishna Mukane

294

Yeve

53/1/H

  Pandu Bapu Konde

295

Yeve

54/1/I

Haribhau Trimbak Kulkarni

296

Yeve

61/1

  Chandrakant Dunda Khapre

297

Yeve

61/2

Tatu Deu Shirose

298

Yeve

77/1

  Padu Balu Wagh

299

Yeve

77/2

Sagubai Tukaram Katkari

300

Yeve

77/3

  Baban Bhurya Jadhav

301

Yeve

77/4

Maruti Sitaram Katkari

302

Yeve

77/5

  Govind Rama Mukane

303

Yeve

77/6

Shivaji Waman Mukane

304

Yeve

77/7

  Sukrya Gopal Mukane

305

Yeve

77/8

Dattaray Kalu Katkari

306

Yeve

77/9

  Gangubai Bhau Mukane

307

Yeve

77/10

Shantaram Dagdu Durge

308

Yeve

15/2/E

  Ramdas Rama Bangara

309

Yeve

15/2/I

Rama Kanu Bangara

 

 
 

 

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the Collector Office.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.